• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Mide ve Bağırsak Gribine Dikkat

Mide ve Bağırsak Gribine Dikkat

Acı­ba­dem Mo­bil Sağ­lık Hiz­met­le­ri­’n­den Dr. Be­hiç Berk Ku­ğu özel­lik­le ekim, ka­sım, ara­lık ay­la­rın­da yay­gın ola­rak rast­la­nan mi­de-ba­ğır­sak gri­bi­ne kar­şı dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du. ‘HİJYEN EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ’ Dr. Be­hiç Berk tıb­bi adıy­la ‘gas­tro­en­te­ri­t’ ola­rak bi­li­nen, ye­tiş­kin­le­rin ve da­ha çok ço­cuk­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı bu has­ta­lı­ğın su­dan, dış­kı­dan, te­mas edi­len yü­zey­ler­den hat­ta ha­va­dan bi­le bu­la­şa­bil­di­ği­ne […]

Acı­ba­dem Mo­bil Sağ­lık Hiz­met­le­ri­’n­den Dr. Be­hiç Berk Ku­ğu özel­lik­le ekim, ka­sım, ara­lık ay­la­rın­da yay­gın ola­rak rast­la­nan mi­de-ba­ğır­sak gri­bi­ne kar­şı dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du.

‘HİJYEN EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ’

Dr. Be­hiç Berk tıb­bi adıy­la ‘gas­tro­en­te­ri­t’ ola­rak bi­li­nen, ye­tiş­kin­le­rin ve da­ha çok ço­cuk­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı bu has­ta­lı­ğın su­dan, dış­kı­dan, te­mas edi­len yü­zey­ler­den hat­ta ha­va­dan bi­le bu­la­şa­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ken Ku­ğu, tü­ke­ti­len yi­ye­cek­le­rin çok iyi te­miz­len­me­si ve arın­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Ku­ğu, “Yi­ye­cek, içe­cek­ler­den, mo­bil­ya­lar­dan, par­mak­lık­lar­dan, ha­lı­lar­dan ve ka­pı gi­bi yü­zey­ler­den çok ça­buk bu­la­şa­bi­len bu vi­rüs­le­re kar­şı ko­run­mak için, hij­yen en önem­li ko­run­ma yön­te­mi­dir” de­di.

Özellikle 2013 yılı son çeyreğinde yaşanan soğuk hava ve kış ayları ile birlikte daha sağlıklı bir beslenme öneren kadin.info sitemiz, farklı konu ve bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edecektir.

kadin.info facebook sayfası

YAZAR HAKKINDA

Kadın info Kadın info Kadınlara Dair Tüm Güzellikler
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor
Orjinal Moringa Çayı Sipariş Ver
Site içi Arama…
 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU