2011’de hangi burç ne yaşayacak?

2011’de hangi burç ne yaşayacak?

KOÇ Son yılların en güzel günlerini yaşayacağınız bir döneme hazırlanın. Büyük şans gezegeni Jüpiter, 12 yıl aradan sonra tekrar burcunuzda ilerliyor. Yaşamın her alanında ilerleme ve genişleme getirecek olan bu hareket, mevcut olumlu etkileri, 5 Haziran sonrasında maddi konulara yoğunlaştıracaktır. Takip eden 1 yıl boyunca, iş faaliyetlerinin ve finansal yatırımların getirilerinin artması ile mülklerin değer […]

KOÇ
Son yılların en güzel günlerini yaşayacağınız bir döneme hazırlanın.

Büyük şans gezegeni Jüpiter, 12 yıl aradan sonra tekrar burcunuzda ilerliyor. Yaşamın her alanında ilerleme ve genişleme getirecek olan bu hareket, mevcut olumlu etkileri, 5 Haziran sonrasında maddi konulara yoğunlaştıracaktır. Takip eden 1 yıl boyunca, iş faaliyetlerinin ve finansal yatırımların getirilerinin artması ile mülklerin değer kazanması, sık sık ana konular arasında yer alacaklardır.

15 Mart yakınları, kendinizle ilgilenmek ve görünümle ilgili uygulamalar yaptırmak açısından uygun olacaktır. 3 Nisan ve sonrası ise, zaman zaman güçlenecek olan etkileri, yakın çevreyle ilişkileri derinleştirmek, sosyal alanda ön plana çıkmak ve bir hayalinizi gerçekleştirmek için çalışırken büyük yol kat etmek gibi konularda kullanmanızı sağlayacaktır.

30 Mart – 23 Nisan, 3 – 26 Ağustos ve 24 Kasım – 14 Aralık arası dönemler, Merkür’ün geri hareketini gerçekleştireceği dönemlerdir. Bu tarihler arasında yanlış anlaşılmalar artabilir. İletişim cihazlarında arızalar, yeni alınan elektroniklerin doğru çalışmaması, randevuların unutulması, yeni imzalanan anlaşma ve sözleşmelerde aksaklık ve uyuşmazlıklar gündeme gelebilir. Özellikle 30 Mart tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan gerileme esnasında çok dikkatli olmalısınız.

4 Ocak – 5 Şubat arasında kariyer yaşamında ani değişim ve sıçramaları tetikleyebilecek olan Güneş tutulmasının etkileri, kendilerini, terfi etmek, yeni bir kariyer yolu seçmek, daha fazla olanak ve fırsat sunan bir kuruma geçmek gibi temalar içerisinde, son derece olumlu şekilde gösterebilirler.

 

Orjinal VitaminLife Sipariş Ver

1 Haziran’dan itibaren, basın-yayın organları ile ilişkili girişimler veya ilişkileri sağlamlaştırmak, kitap veya makale yayınlatmak, yakın çevre içerisindeki iletişimlerde yeni bir hava yakalamak, önemli kişilere ulaşmak, ayrıca kısa seyahatler ve kültürel gezilere çıkmak gibi etkiler gündemde yer tutarken, bunların tümü, 10 Aralık’taki Ay tutulması ile birlikte hiç düşünmeyeceğiniz noktalara vararak, yaşamınızı değiştirecek bir olaylar dizisi yaratabilirler.

15 Haziran tarihindeki Ay tutulması ve 1 Temmuz tarihindeki Güneş tutulması ise bazı beklenmedik olumsuzlukları getirebilirler. 15 Haziran yakınlarında yurtdışı iş ve iletişimlerde aksamalar veya kopmalara, uzun seyahatlerde sorunlara, yerine getirilmesi gecikmiş görev ve sorumlulukların hukuki süreçlere yol açmasına karşı dikkatli olmanız gerekecektir. 1 Temmuz sonrasında, evinizle ilgili beklenmedik sorunlar veya masraflar, aile içi ilişkilerde var olan bir gerilimin iyice su yüzüne çıkması, uzaktaki akrabalarla görüşmelerde yanlış anlaşılmalar, dikkat etmeniz gereken konular arasına dahil olacaklardır.

25 Kasım tutulması, yurtdışıyla ilgili konuları ve hukuki süreçleri, bu sefer çok daha olumlu bir şekilde olmak üzere gündeme taşıyacak ve çözüme bağlanmalarını sağlayacak şartlar yaratacaklardır. Bu süreç, eğitim yaşamı ile ilgili sıkıntılı bir dönemin de artık bitmekte olduğunu haber verecektir.

2011 yılı, içinde barındırdığı dört Güneş iki de Ay tutulması nedeniyle düzensiz olarak nitelendirilen yıllardan biri olacak. Hayatınızın üç ayda bir yön değiştirmesine ve iç dinamiklerinin neredeyse sürekli bir dönüşüm halinde kalmasına hazırlıklı olmalısınız.

BOĞA
Jüpiter’in Koç burundaki hareketi, ayın ilk yarısı içerisinde, yaşamınıza daha fazla özen göstermek için biraz daha vakit bulmanızı sağlayacaktır.

 

Özellikle de ileriki dönemleri planlamak konusunda daha derin düşünebileceğiniz günler içerisinde, kısıtlamaları aşmak veya hayatın herhangi bir alanında sizinle gizliden gizliye rekabet eden kişileri çevrenizden uzaklaştırmak daha kolay olacak. 3 Nisan yakınları, psikolojik baskılardan kurtulmak için önemli bir çözüm getirebilir. Mayıs’ın ilk haftası içerisinde de, hayatınızın yoğun olan önemli alanlarında, tüm akışı olumluya dönüştürecek bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Tüm bunların arasında, eğitimler yoluyla kendinizi daha da geliştirmek, yurtdışıyla bağlantılı gelişmeler yaşamak ve uzun seyahatlere çıkmak da ana konular arasında sık sık yer alacaklardır.

30 Mart – 23 Nisan, 3 – 26 Ağustos ve 24 Kasım – 14 Aralık arası dönemlerde gerileyecek olan Merkür, yaşamınızın hemen hemen tüm alanlarında yavaşlama ve duraklamaya sebep olacak şartları ifade edebilir. İletişimde sorunlar, yanlış anlaşılmalar, unutulan randevular, sözleşme ve anlaşma maddeleriyle ilgili olarak uyuşmazlıklar ve kısa seyahatlerde ufak tefek problemler, dönemin konuları olabilirler.

Dört Güneş tutulması, iki de Ay tutulması barındıran 2011 yılı, yaşamınızdaki birçok şeyin, yaklaşık üç ayda bir değişip yeni bir yöne gitmeye başlaması şeklinde sonuç getirebilir. Ocak-Şubat dönemindeki, yabancılar, hukuk ve eğitim ile ilgili gelişmelerin yoğunluğunun ardından, 1 Haziran ve sonrasında, maddiyat büyük önem kazanacaktır. Bu dönemde yapacağınız hamle veya yatırımların, 10 Aralık yakınlarında önemli gelir kaynaklarına dönüştüklerini görebilirsiniz. Aynı zaman aralığı, zam veya prim almak gibi kavramları da gündeme taşıyacaktır. Ancak; 15 Haziran’dan itibaren vergi, borç, kira, aidat gibi, ödemeniz gereken meblağlar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızda, tazminat, telif hakkı, miras veya nafaka gibi hukuki boyutu da olan kavramlarla ilgili süreçler varsa, daha da dikkat etmelisiniz. Beklenmedik bir gelişme veya unutulan bir taksit, hesapta olmayan bazı giderleri beraberinde getirebilir ve kimi ayrıntılar da 25 Kasım’daki olumlu etkilere kadar sizi uğraştırabilir.

1 Temmuz ve takip eden dönem, bilmediğiniz yerlere seyahat etmek, kısa gezilere çıkmak, dağ veya doğa yürüyüşü programı yapmak için uygun olmayacaklardır. Bu günler, yoğun iletişim içinde bulunduğunuz kişilerle anlaşmazlıkların daha sıklaşmaya başlayabileceği bir süreç de olabilirler. Diğer taraftan, sosyal hayatta parlamak, gruplar içinde öne çıkmak, popülarite ve saygınlığınızı artırmak gibi etkilerin de gündeme olacağı 4 Haziran sonrası dönemde, özellikle de 1-14 Ekim aralığı ile 3 Kasım ve 21 Kasım yakınlarında, aşık olmak, evlenmek, evlilik hayatında daha olumlu bir döneme girmek de 2011’in renkli yönlerinden olacaklardır.

İKİZLER
Dört güneş tutulmasının iki de ay tutulmasının gerçekleşeceği bu yıl içerisinde, üç ayda bir derin değişimler gündeme gelebilir. 4 Haziran’a kadar olan süreçte arkadaşlıklar, sosyal gruplar, sosyal bağlantılar konusunda çok olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Saygınlık ve popülaritedeki artışı, iş yaşamındaki bağlantılar yoluyla sağlanan bazı avantajlar destekleyebilir. Prestijli gruplara dâhil olmanın ön planda olacağı bu dönemin ardından, Jüpiter, 4 Haziran itibariyle, kısıtlamaları aşmak, psikolojik baskıları gidermek, gizli rakipleri veya düşmanları alt etmek konusunda önemli şanslar yaratacaktır.

 

Merkür, bu yıl, 30 Mart – 23 Nisan, 3 – 26 Ağustos ve 24 Kasım – 14 Aralık dönemlerinde gerileyecek. Mekanik ve elektronik cihazlarda arızalara işaret eden bu hareket, yeni cihaz alımlarında özellikle dikkatli olmanızı gerektirecektir. Ayrıca, yanlış anlamalar, iletişim kopuklukları, randevu yeri ve saati yanlış anlaşıldığı için kaçırılan randevular, kısa seyahatler veya günlük gidiş-gelişlerde yaşanabilecek arızalar, bu dönemlerin konularından olacaklardır.

1 Haziran’da burcunuzda gerçekleşecek olumlu Güneş tutulması, yaşamınızın her alanında yeni başlangıçlara olanak verirken, devam ettirdiğiniz girişimlerde de hız kazanmanızı sağlayacak. Haziran sonrasında hayatınızın herhangi bir alanında çalışarak, özveri ve iyi niyet göstererek atacağınız tüm temeller, 10 Aralık yakınlarında size büyük kazançlar getirecektir. Nisan 2012’den sonra, bunların üzerinde yükselmeniz daha kolaylaşacaktır.

15 Haziran yakınlarında evlilik, ortaklık, rekabet gibi alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat etmelisiniz.  Biraz sabır ve hoşgörü göstermeniz, yerine göre de mücadeleci olmanız gerekebilir. Hayatınızın herhangi bir diğer alanında birlikte hareket etme kararı verdiğiniz kişilerin bireysel davranmaya başladıklarını da görebilirsiniz. Yapıcı tutumlar benimsemek, her şeyi, 25 Kasım’dan sonra, olduklarından da iyi hale getirmenizi sağlayacaktır.

1 Temmuz Güneş tutulması ise maddi açıdan bazı sorunlar yaratma potansiyeline sahip olacak. Gelirde beklenmedik bir azalma, beklenmedik harcamalar, bir yatırımın getirisinin düşmesi veya mülklerde bekletilemeyecek bir tamir gerektirecek olan bir zarar, gündemin konularından olabilirler. Bu günler içerisinde, lüks harcamalar konusunda da daha tutumlu olmanız gerekecektir.

Yılın genelinde, aşk, çocuklar ve hobiler gibi, yaşamın keyif veren yönlerinin de ön plana çıktığını göreceksiniz. 1 Haziran, 15 Haziran, 25 Kasım ve 10 Aralık tarihlerindeki tutulmalar da bu konuları daha da vurgulayacak kısa süreçleri, yan temalar arasına dâhil edebilirler.

YENGEÇ
2011 yılı, içinde barındırdığı altı tutulma nedeniyle, yaşamın sık sık dönüşeceği, yeniden yönleneceği, farklı farklı konuların birbiri ardına vurgulanacağı günler getirecek. 4 Ocak’ta kariyer yaşamını ön plana alan etkiler, 22 Ocak sonrasında ciddi bir terfi, kurum değişikliği, önemli iş teklifleri gibi konular etrafında şekillenecek olaylar meydana getireceklerdir. 20 Şubat’a kadar olan dönemde harcamaların artması, 3-27 Mart arasında büyük meblağlar kazanılması, 3-18 Ağustos aralığında bir kez daha harcamaların artması, yılın, parayla ilgili en yoğun dalgalanmaları olacaklardır.

30 Mart – 23 Nisan, 3 – 26 Ağustos ve 24 Kasım – 14 Aralık dönemlerinde gerileyecek olan Merkür, söz konusu tarih aralıklarında, iletişimi zorlaştırabilir. Hem yanlış anlaşılmaların, hem de iletişim cihazlarının arızalarının gündeme geleceği bu dönemler, yeni elektronik cihazlar almak, sözleşmelere imza atmak, kısa gezilere çıkmak konularında da olumsuz etkiler barındıracaklardır.

1 Haziran Güneş tutulması, sizden gizlenen birçok şeyden haberdar olmanızı sağlarken, kısıtlamaları aşmak ve hayatın tüm alanlarında yeni girişimlere hazırlanmaya başlamak açısından da faydalı olacaktır. Sizinle gizliden gizliye rekabet etmeye çalışan kişilerin gerçek yüzlerini görmeniz de, nereden geldiğini şimdiye kadar anlayamamış olduğunuz engelleme girişimlerinin ortadan kalkmasına yardım edecektir.

Güneş tutulmasının gündeme getireceği bu konularla bağlantılı olsun ya da olmasın, 15 Haziran’daki Ay tutulması ile birlikte, hayatınızın herhangi bir alanında size yardımcı olan veya yardımcı olur görünen kişilerle bazı anlaşmazlıklar ya da ayrılıklar gündeme gelebilir. Daha fazla görev ve sorumluluk yüklenebilirsiniz.

 

Sabır gösterirseniz, 25 Kasım’dan itibaren hem yükünüz büyük ölçüde azalacak, hem de insanlar, bu sürede gösterdiğiniz çabalardan ötürü takdirlerini, sizi çok memnun edecek (olasılıkla bazı önemli faydalar da sağlayacak) şekilde göstereceklerdir.

1 Temmuz tarihi ise yaşamınızın ihmal etmiş olduğunuz alanlarına çok büyük vakitler harcamanızı mecbur tutacak bazı olumsuzluklar meydana getirebilir. Bu tarihe kadar olan süreçteki hamlelerinizin niteliklerine bağlı olarak prestij kaybı yaşamak ve size duyulan güvenin azaldığını görmek, bazı çevrelere uzak kalmak, potansiyel tehlikelerden olabilir. Davranışlarınız, çalışmalarınız, özeniniz ve imajınız konusunda çok dikkatli olmalısınız. Aynı günler, ilişkilerle ilgili bazı sorgulamalara yönelmenize neden olacak şartlar da yaratabilirler. Yine de bu şartlar, 14 Temmuz yakınlarında ortadan kalkacaklardır.

 

Facebook Yorum Yap

yorumlar

YAZAR HAKKINDA

Kadın info Kadın info Kadınlara Dair Tüm Güzellikler
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsor
VitaminLife Satın Al